Frieda


 

Filmen är pausad från start - Klicka på "" i Mediaspelaren för att starta filmen. (46Mb)

Frida.wmv - Klicka här för att öppna filmen i Er dator - högerklicka för att spara filmen!

 

The film is paused when you´r loading the page - Click on "" in the Mediaplayer to load and play the film. (46Mb)
Frida.wmv - Click here to open the film in your computer - rightclick on this link and choose "Save target as" to save it to your computer!


Tillbaka